Algemene info Verkeersregels op het water
Vorige pagina

Algemene verkeersregels op het water
Binnenvaart politiereglement

Ieder jaar komen er veel toeristen naar Friesland en Overijssel om te genieten van de prachtige watersportgebieden. Tijdens de seizoendrukte op het water is het noodzakelijk dat iedereen rekening met elkaar houdt. Evenals in het verkeer op de weg gelden er ook verkeersregels op het water. Mocht u alles willen weten, download dan het Binnenvaart Politie Reglement. Wij hebben enige tips voor onze klanten van Friesland Boating Yachtcharter verzameld.

 • Verander niet plotseling van koers
 • Zorg dat u rondom goed zicht heeft, kijk regelmatig achterom
 • Voer tijdig de juiste navigatieverlichting
 • Anker niet bij bruggen, sluizen, werkschepen met uitstaande ankers en in het midden van een vaarwater
 • Voorkom laveren op drukke vaarroutes en houd het midden vrij voor grote schepen
 • Voor het besturen van snelle motorboten (+ 20 kilometer per uur) en boten langer dan 15 meter is een vaarbewijs verplicht
 • Zwemmen in de vaargeul is verboden, evenals bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen
 • Minimumleeftijd voor het besturen van een boot: snelle motorboot 18 jaar, motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter 16 jaar (bij Friesland Boating is de minimum-leeftijd 18 jaar), open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km per uur en korter is dan 7 meter 12 jaar, zeilbootjes korter dan 7 meter en kleine roeibootjes, geen minimumleeftijd.
 • Blijf uit de buurt van visnetten. Deze worden meestal gemarkeerd door zwarte of gele vlaggetjes of door een bord met een groen/witte ruit, waarbij de groene kant de veilige passeerzijde aanduidt.
 • Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens op het water ligt op 0,5 promille. Daar wordt op gecontroleerd, de boetes zijn hoog!
 • Verstoor de rust niet in natuur- en woongebieden

Voor uitgebreide informatie over de vaarregels verwijzen wij u naar het Binnenvaartpolitiereglement en de Vaarwegenverordening Friesland. 

Te snel varen is onnodig en hinderlijk voor de mede-watersporters. Voor de meeste wateren in Friesland en Overijssel geldt een maximumsnelheid van 9 of 7 km per uur. In havens en in de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 6 km per uur. Alleen op het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal geldt een maximumvaarsnelheid van 12,5 km per uur.

Enkele voorrangregels:

 • Kleine schepen (korter dan 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen, passagiersschepen, veerponten en sleepboten.
 • Een klein schip mag bij het vertrekken medewerking verlangen van een ander klein schip
 • Schepen die van buiten een betonde geul of van een nevenvaarwater de hoofdgeul binnenvaren, moeten voorrang verlenen aan een schip dat in dat hoofdvaarwater de stuurboordzijde volgt.